8:30

Երեխաների ընդունւմ

9:00

Առավոտյան մարմնամարզություն

09:15 

Նախաճաշի նախապատրաստում

09:20-0940 

Նախաճաշ

9:40-11.20 

   Պարապմունքներ


11.20-12:20

                        Նախապատրաստում զբոսանքի,զբոսանք                     

 12.20-12:30

Նախապատրաստում ճաշի

12.30-13.00

Ճաշ

13.00– 13:15

Ընթերցանություն քնից առաջ

13:15 – 15.15

  Նախապատրաստում քնի, քուն

15:15-15.45 

Աստիճանական վերկաց

15:45-15.55

Նախապատրաստում  ետճաշիկի

15:55-16.20

Ետճաշիկ

16.20 – 16:50

Ստեղծագործական պարապմունքներ, խաղեր

16.50-17.50

Զբոսանք

17.50-18:00

     Վերադարձ    տուն